Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 14.09.2009
Дата публікації 14.09.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7 г
Керівник* Швецов Микола Павлович - Голова Правління. Тел: 0442386192
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» повідомляє про уточнення в особливій інформації, що виникла від 10.09.2009 року, та яка була розміщена на сайті www.stockmarket.gov.ua від 14.09.2009 року о 08:00, а саме:
Орган управління Відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на сайті зазначено як Спостережна Рада, правильним визначенням органу управління є Наглядова Рада.
Член Наглядової Ради Амелін Анатолій Ігорович займає посаду Генерального директора ЗАТ "Альтана капітал", а не "Юпрас капітал".
Член Наглядової Ради Заря Ірина Олександрівна протягом своєї діяльності займала посаду голови Ради директорів ВАТ "Фондова біржа ПФТС".
Питання про переобрання складу Наглядової Ради та Ревізійної Комісії було внесено до порядку денного Загальних Зборів акціонерів на виконання вимог п.15 статті 2 та п.1 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства".
Особлива інформація з урахуванням виправлень буде опублікована у Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 172 від 15.09.2009 року та подано до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Швецов Микола Павлович