Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.09.2009
Дата публікації 14.09.2009 08:00:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7 г
Керівник* Швецов Микола Павлович - Голова Правління. Тел: 0442386192
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (наділі – емітент), які відбулися 10.09.2009 року, виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб, а саме:

Посадова особа – Голова Спостережної Ради Національний банк України (ЄДРПОУ - 00032106) від імені якого діє радник Голови Національного банку України Роговий Василь Васильович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Голови Спостережної Ради 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 22,86 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Спостережної Ради АК інноваційний банк «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ – 09807750) від імені якого діє Голова Правління АК інноваційний банк «УкрСиббанк» Наумов Сергій Володимирович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Спостережної Ради 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 2,61 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Спостережної Ради АБ «ІНГ Банк Україна» (ЄДРПОУ – 21684818) від імені якого діє Заступник Голови Правління АБ «ІНГ Банк Україна» Грінченко Олексій Миколайович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Спостережної Ради 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 2,18 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Спостережної Ради ЗАТ комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570) від імені якого діє Голова Правління ЗАТ комерційний банк «ПриватБанк» Дубілет Олександр Валерійович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Спостережної Ради 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 4,33% від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Національний банк України (ЄДРПОУ - 00032106) від імені якого діє Член Правління Національного банку України Кравець Віктор Михайлович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Спостережної Ради 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 22,86 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Спостережної Ради ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909) від імені якого діє Голова Правління ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» Лавренчук Володимир Миколайович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Спостережної Ради 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 2,18 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Національний банк України (ЄДРПОУ - 00032106) від імені якого діє Член Правління Національного банку України Савченко Анатолій Стефанович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Спостережної Ради 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 22,86 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Спостережної Ради АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк" (ЄДРПОУ – 00039019) від імені якого діє Голова Правління Тимонькін Борис Владиславович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Спостережної Ради 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 3,81 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Спостережної Ради ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ – 00032112) від імені якого діє Заступник Голови Правління Удовиченко Микола Миколайович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Спостережної Ради 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 4,11 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Голова Спостережної Ради Роговий Василь Васильович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду радника Голови Національного банку України. Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Кравець Віктор Михайлович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду члена Правління Національного банку України. Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Мозговий Олег Миколайович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Савченко Анатолій Стефанович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Члена правління Національного банку України. Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Амелін Анатолій Ігорович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Генерального директора ЗАТ "Юпрас Капітал". Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Гулей Анатолій Іванович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Голови правління ВАТ "Державний ощадний банк України". Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Новіков Тимур Юрійович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду заступника Голови Правління ЗАТ КБ "Приватбанк". Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Тимонькін Борис Владиславович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Голови Правління ЗАТ АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк». Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Гриб Вадим Валентинович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Голови Правління ЗАТ "КУА "Тект". Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Оксаніч Сергій Михайлович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Президента ТОВ «Кінто лтд». Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Перепелиця Роман Костянтинович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Заступника Генерального директора з торгових операцій ЗАТ "Альтана Капітал". Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Почапський Микола Олександрович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Генерального директора ТОВ "Он-лайн капітал" Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Заря Ірина Олександрівна (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду директора ДП "Фондова біржа ПФТС". Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Спостережної Ради Переверзев Петро Петрович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Голови Правління ЗАТ "Українська міжбанківська валютна біржа". Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Голова Ревізійної Комісії ВАТ «Родовід Банк» (ЄДРПОУ – 14349442) від імені якого діє заступник Голови Правління ВАТ «Родовід Банк» Дробнохот Юрій Миколайович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Голови Ревізійної Комісії 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 0,22 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Ревізійної Комісії АКБ «Форум» (ЄДРПОУ – 21574573) від імені якого діє заступник Голови Правління АКБ «Форум» Зінченко Віктор Ігорович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної Комісії 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 2,18 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Ревізійної Комісії ВАТ комерційний банк «Надра» (ЄДРПОУ – 20025456) від імені якого діє заступник Голови Правління ВАТ комерційний банк «Надра» Івахненко Олександр Анатолійович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної Комісії 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 2,18 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Ревізійної Комісії ВАТ «Сведбанк» (ЄДРПОУ – 19356840) від імені якого діє член правління, головний бухгалтер ВАТ «Сведбанк» Мілюшко Тетяна Володимирівна (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної Комісії 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 1,96 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Член Ревізійної Комісії ВАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ – 00032129) від імені якого діє заступник Голови Правління ВАТ «Державний ощадний банк України» Подрєзов Сергій Олександрович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) відкликана з даної посади з 10.09.2009 року. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної Комісії 1 рік та 4 місяці. Володіє акціями емітента, у кількості, що складає 4,33 % від статутного капіталу емітента.

Посадова особа – Голова Ревізійної Комісії Дробноход Юрій Миколайович (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду заступника Голови Правління ВАТ «Родовід Банк». Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Ревізійної Комісії Зінченко Віктор Ігоревич (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду заступника Голови правління АКБ «Форум». Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Ревізійної Комісії Гордієнко Марія Олегівна (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Інших посад протягом своєї діяльності посадова особа не займала. Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Ревізійної Комісії Амітан Олена Анатоліївна (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Інших посад протягом своєї діяльності посадова особа не займала. Посадова особа акціями емітента не володіє.

Посадова особа – Член Ревізійної Комісії Савицька Лариса Віталіївна (дозволу на оприлюднення паспортних даних не надано) призначена на дану посаду з 10.09.2009 року. Особу призначено строком на 3 роки. Інших посад протягом своєї діяльності посадова особа не займала. Посадова особа акціями емітента не володіє.

Питання про переобрання складу Спостережної Ради та Ревізійної Комісії було внесено до порядку денного Загальних Зборів акціонерів за вимогою акціонерів, що в сукупності володіють понад 10% голосів. До складу Спостережної Ради та Ревізійної Комісії згідно п.15 статті 2 та п.1 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрано тільки фізичних осіб.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи та представники посадових осіб не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Швецов Микола Павлович