Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.03.2009
Дата публікації 10.03.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Юридична адреса* 01015, Київ, вул. Старонаводницька, 4 В
Керівник* Швецов Микола Павлович - Голова Правління. Тел: 0442386192
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів, які відбулись 04.03.2009 року посадова особа голова ревізійної комісії обрана на посаду в особі ВАТ «Родовід банк», що діє в особі заступника голови Правління Дробнохода Юрія Миколайовича (згоди на оприлюднення реквізитів паспорта не надано ). Особу призначено строком на 3 роки. Посадова особа на інших посадах в органах управління емітента не перебувала. Посадова особа голова ревізійної комісії ВАТ «Родовід банк» володіє акціями емітента у кількості, що складає 3,75 % від статутного капіталу емітента. Питання про обрання голови ревізійної комісії було включено до порядку денного Загальних Зборів за пропозицією ревізійної комісії для дотримання вимог статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Швецов Микола Павлович