Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 18.01.2019
Дата публікації 23.01.2019 14:14:41
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Шаповал Юрій Іванович - Голова Правління. Тел: (044) 585-42-42 (044) 481-00-99
E-mail* legal_dep@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПАТ «Розрахунковий центр» відповідно до вимог п. 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826, повідомляє про несвоєчасне розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (https://stockmarket.gov.ua/) особливої інформації (відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, дата вчинення дії – 18.01.2019) дата та час розміщення - 22.01.2019 о 10:20:48.
Затримка (на 20 хвилин) пов’язана із усуненням помилки технічного характеру, а саме: попередня інформація, що направлялась 22.01.2019 о 9:50 не була розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів у зв’язку із наступним: «Report.xml не соответствует схеме: Element '{http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm}row', attribute 'DOCURL': 'Законодавством України не передбачений обов'язок щодо оприлюднення на власному веб-сайтi емiтента протоколiв засiдань наглядової ради' is not a valid value of the atomic type '{http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm}HrefType'.».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Шаповал Юрій Іванович