Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про те, що емітент вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів
Дата здійснення дії: 26.11.2018
Дата публікації 26.11.2018 15:48:17
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Шаповал Юрій Іванович - Голова Правління. Тел: (044) 585-42-42 (044) 481-00-99
E-mail* legal_dep@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення
про те, що публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів


Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – ПАТ «Розрахунковий центр») (ідентифікаційний код юридичної особи – 35917889; місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г; адреса власного веб-сайту: http://settlement.com.ua) повідомляє, що 26.11.2018 позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» прийнято рішення про визначення ПАТ «Розрахунковий центр» емітентом, що вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів, а саме:
вид цінних паперів – акції прості іменні;
реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - № 73/1/2017 від 05.07.2017;
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - UA4000046577.26.11.2018


Голова Правління Шаповал Ю.І.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Шаповал Юрій Іванович