Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 01.08.2017
Дата публікації 21.07.2017 10:41:38
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Шаповал Юрій Іванович - Голова Правління. Тел: (044) 585-42-42 (044) 481-00-99
E-mail* legal_dep@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 01 серпня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, к. 205.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 20 хвилин по 9 годину 50 хвилин в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 26 липня 2017 року.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, зала по роботі з клієнтами 1-го поверху. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПАТ "Розрахунковий центр" за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ "Розрахунковий центр", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – голова Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера. Адреса веб-сайту ПАТ «Розрахунковий центр», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів: http://www.settlement.com.ua

Порядок денний Загальних зборів:

  1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
  2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
  3. Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр", пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу.

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн. 1018).

Спостережна Рада ПАТ «Розрахунковий центр»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 21.07.2017 р. № 136 (2641).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Шаповал Юрій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.07.2017
(дата)