Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 07.07.2017
Дата публікації 07.07.2017 11:51:50
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Шаповал Юрій Іванович - Голова Правління. Тел: (044) 585-42-42 (044) 481-00-99
E-mail* legal_dep@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
В повідомленні ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Банк) «Про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання простих іменних акцій Банку, що додатково розміщуються за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків” від 23.03.2017 р. № 1985-VIII», що було опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 30.06.2017 р. № 121 (2626) допущена технічна помилка: номер рахунку, на який вносити грошові кошти в оплату за акції вважати наступним: № 50049000000001 в ПАТ «Розрахунковий центр», код банку 344443, одержувач: ПАТ «Розрахунковий центр», код ЄДРПОУ одержувача: 35917889
Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Шаповал Юрій Іванович