Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 03.01.2014
Дата публікації 08.01.2014 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: 0445854242
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» повідомляє, що згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» сформованого станом на 31.12.2013 року та отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 03.01.2014 року, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

- пакет акцій акціонера – юридичної особи Національний Банк України, код ЄДРПОУ 00032106 місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, що становив 118 766 штук простих іменних акцій (77,5741 % від загальної кількості голосуючих акцій) збільшився до 119 096 штук простих іменних акцій, що становить 77,7897 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович