Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.10.2013
Дата публікації 24.10.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: 0445854242
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На підставі рішення Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Товариство), засідання якої відбулось 23.10.2013 року (Протокол № 4 від 23.10.2013 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб, а саме:
Обрано до складу Правління членом Правління Касмінко Наталію Анатоліївну (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки.
Протягом своєї діяльності посадова особа обіймала посади: провідний спеціаліст відділу цінних паперів управління цінних паперів та акціонерного капіталу, спеціаліст відділу корпоративних цінних паперів управління цінних паперів, спеціаліст управління цінних паперів ЗАТ "Банк Петрокоммерц-Україна"; заступник начальника, начальник відділу цінних паперів управління по роботі з клієнтами, начальник відділу фондових операцій управління інвестиційного бізнесу та розвитку проектів ВАТ "Аграрний комерційний банк"; начальник управління фондових операцій, директор департаменту інвестиційного бізнесу, начальник управління інвестиційного бізнесу, заступник голови правління ПАТ "Комерційний банк "Даніель".
Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини призначена посадова особа немає.
Питання про обрання посадової особи Товариства було включено до порядку денного засідання Спостережної ради у зв'язку з необхідністю формування складу правління відповідно до статуту Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович