Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.07.2013
Дата публікації 05.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: 0445854242
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», код за ЄДРПОУ 35917889, (далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Загальні збори).
Загальні збори будуть проведені 05 серпня 2013 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 00 хвилин по 10 годину 45 хвилин на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 30 липня 2013 року.
Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В. Для участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Перший заступник Голови Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з документами необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.
Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання секретаря Загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
4. Обрання членів Ревізійної комісії.
Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн.1101, 1018).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.07.2013
(дата)