Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 31.05.2013
Дата публікації 31.05.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: 0445854242
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
за даними зберігача - АТ "Укрексiмбанк"(Код за ЄДРПОУ: 00032112)
Депозитарій - 35917889 ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
Вид особи - юридична
Найменування, код ЄДРПОУ, країна - Нацiональний банк України, 00032106, UKR
Вид - Акції
Форма випуску - Іменні прості
Форма існування - Бездокументарна
Номінальна вартість - 1000.00
Кількість - 118 766
Загальна номінальна вартість - 118 766 000.00
Від загальної кількості (%) - 77.5741

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович