Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.12.2012
Дата публікації 14.12.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: 0445854242
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери
ПрАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»!

Виконавчий орган ПрАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (надалі – Товариство) до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 25 грудня 2012 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к.201, повідомляє про зміни до порядку денного Загальних зборів шляхом викладення порядку денного у наступній редакції:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Щодо визначення напрямів діяльності ПрАТ «ВДЦП» в зв’язку із набуттям чинності Законом України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р..
4. Розгляд пропозицій Національного банку України щодо створення ПАТ “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках” на базі ПрАТ «ВДЦП».
5. Про зміну найменування товариства.
6. Про внесення змін до статуту товариства.

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн.1018)

Повідомлення про зміни до порядку денного Загальних зборів опубліковано у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 13.12.2012 року у № 239.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.12.2012
(дата)