Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.11.2012
Дата публікації 05.12.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: 0445854242
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (надалі – ПрАТ «ВДЦП»), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВДЦП» (надалі Загальні збори).
Загальні збори будуть проведені 25 грудня 2012 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к.201.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 00 хвилин по 10 годину 45 хвилин на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 19 грудня 2012 року.
Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В. Для участі в Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПрАТ «ВДЦП» за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПрАТ «ВДЦП», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Перший заступник Голови Правління ПрАТ «ВДЦП» – Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів Лічильної комісії.
3. Щодо визначення напрямів діяльності ПрАТ «ВДЦП» в зв’язку із набуттям чинності Законом України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р..
Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн.1101).


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Відомості ДКЦПФР" від 23.11.2012 у № 225.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.12.2012
(дата)