Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.12.2020 14:23:01
Дата здійснення дії: 03.02.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
Код за ЄДРПОУ:  35917889
Текст повідомлення: 

Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

 

Шановні акціонери!

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє, що Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр", враховуючи пункт 14 розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України  «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також необхідність переобрання складу Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» з метою приведення його у відповідність до законодавства щодо кількості незалежних директорів у складі, необхідність внесення змін до політики винагороди членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» з метою удосконалення та приведення у відповідність до вимог законодавства, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок), а також у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

 

Загальні збори будуть проведені дистанційно 03 лютого 2021 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.

 

 Проект порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – Загальні збори):

  1. Про припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».
  2. Про затвердження Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр».
  3. Про надання Правлінню та Наглядовій раді ПАТ «Розрахунковий центр» повноважень щодо внесення змін до Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр».
  4. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
  5. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».
  6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».
  7. Обрання голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».
  8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

 

 

Проекти  рішень (крім кумулятивного голосування) з питань проекту порядку денного Загальних зборів:

Проект рішення з питання першого «Про припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»»:

Враховуючи пункт 14 розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України  «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», припинити з 01.07.2021 року здійснення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

 

Проект рішення з питання другого «Про затвердження Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр»»:

1. Затвердити План припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр» підписати План припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр», затверджений пунктом першим цього рішення, та здійснити дії щодо подання його на погодження до Національного банку України відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

 

Проекти рішень з питання третього «Про надання Правлінню та Наглядовій раді ПАТ «Розрахунковий центр» повноважень щодо внесення змін до Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр»»:

1. Надати Правлінню ПАТ «Розрахунковий центр» повноваження щодо внесення змін до Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – План припинення) в частині зазначення обсягу вимог кредиторів ПАТ «Розрахунковий центр» станом на дату прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про затвердження цього Плану припинення.

2. Надати Наглядовій раді ПАТ «Розрахунковий центр» повноваження щодо внесення інших змін до Плану припинення, крім змін щодо зазначення обсягу вимог кредиторів ПАТ «Розрахунковий центр» станом на дату прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про затвердження Плану припинення.

 

Проект рішення з питання четвертого «Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

1. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення його у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затверджену пунктом першим цього рішення.

3. Встановити, що політика винагороди членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», визначена новою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженою пунктом 1 цього рішення, застосовується ПАТ «Розрахунковий центр» починаючи з 01 січня 2021 року.

 

Проект рішення з питання п’ятого «Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

 

З питань шостого «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»» та сьомого «Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»» рішення приймаються у порядку кумулятивного голосування, тому у відповідності до Тимчасового порядку проект рішення не зазначається.

 

Проект рішення з питання восьмого «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"»:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" (особу, що виконує його обов’язки).

 

18 грудня 2020 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

 

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html власного веб-сайту ПАТ "Розрахунковий центр" https://settlement.com.ua буде розміщено:

1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

2) повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

 

22 січня 2021 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПАТ «Розрахунковий центр» (https://settlement.com.ua) за посиланням https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html  у розділі «Оголошення».

29 січня 2021 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр» (https://settlement.com.ua) за посиланням https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html  у розділі «Оголошення».

 

Перелік матеріалів (документів, інформації) для ознайомлення, які необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та які надаються акціонерам для ознайомлення, а також порядок їх надання:

1.    Акціонерам ПАТ "Розрахунковий центр" для ознайомлення надаються наступні матеріали (документи, інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- проект Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр»;

- проект Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства  «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» у новій редакції, опис запропонованих змін до Положення та порівняльну таблицю змін до Положення;

- проекти цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

2. Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ «Розрахунковий центр» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПАТ «Розрахунковий центр» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть шляхом направлення ПАТ «Розрахунковий центр» запиту засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ПАТ «Розрахунковий центр» n_shevchenko@settlement.com.ua.. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

3. ПАТ «Розрахунковий центр» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ПАТ «Розрахунковий центр» n_shevchenko@settlement.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПАТ «Розрахунковий центр» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються ПАТ «Розрахунковий центр» у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом ПАТ «Розрахунковий центр».

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «Розрахунковий центр», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «Розрахунковий центр» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти n_shevchenko@settlement.com.ua.

5. Документи, передбачені підпунктами 2 – 4 цього пункту направляються акціонером ПАТ «Розрахунковий центр» у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

 

 

Голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Ткаченка Олега Васильовича призначено посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Контактний номер телефона (044) 585-42-42.

 

 Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. 

Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 03 лютого 2021 року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Розрахунковий центр". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким  довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це ПАТ "Розрахунковий центр" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Розрахунковий центр", або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

 

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

 

 

Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр"