Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 35917889
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
Дата, на яку складено інформацію: 29.10.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу Подивитися