Тел.: +38044 585 42 42 +38044 481 00 99
04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7г

[b]Про депозитарій[/b]
 
Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» є найбільшим та найпотужнішим розрахунково-кліринговим депозитарієм в Україні. Надійна інфраструктура, сучасні технології взаємодії з учасниками ринку, значний досвід та професіоналізм спеціалістів, чітке виконання правил та процедур депозитарного обліку є запорукою вчасного проведення депозитарних операцій та надійного захисту прав власників цінних паперів.
ВДЦП успішно обслуговує розрахунки за принципом «поставка проти оплати» на всіх українських біржових майданчиках. Сьогодні послугами ВДЦП користується більше шести тисяч емітентів та чотирьохсот зберігачів цінних паперів.
 
[b]Рада учасників ВДЦП[/b]
 
Суттєвим елементом корпоративної структури ВДЦП є спеціальний орган управління – Рада учасників, до складу якої входять акціонери ВДЦП – зберігачі та організатори торгівлі цінними паперами. Рада учасників активно впливає на тарифну політику ВДЦП, розробку і затвердження технологій взаємодії депозитарію з клієнтами. Рекомендації Ради учасників в обов’язковому порядку включаються до порядку денного засідань Наглядової ради і таким чином всі важливі рішення щодо функціонування депозитарію приймаються Наглядовою Радою лише з урахуванням інтересів учасників фондового ринку.
 
[b]Структура акціонерного капіталу[/b]
 
ВДЦП є прозорою ринковою структурою, де враховуються думки всіх груп професійних учасників, зацікавлених у ефективній роботі українського фондового ринку. Акціонерами ВДЦП є зберігачі (банки і торговці цінними паперами) та провідні фондові біржі. Держава представлена у складі акціонерів Національним банком України. НБУ має частку у 23%, а серед інших акціонерів немає таких, чия частка у статутному капіталі перевищувала б 5%. Таким чином, всі важливі рішення у діяльності депозитарію приймаються дійсно колегіально.


[b]ВДЦП надає:[/b]
[list]
[*][url=http://www.ausd.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=240]Послуги емітентам[/url]
[*][url=http://www.ausd.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=241]Послуги зберігачам[/url]
[*][url=http://www.ausd.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=195]Послуги реєстроутримувачам[/url]
[*][url=http://www.ausd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=234]Послуги фондовим біржам[/url]
[/list]

[b]Дематеріалізація випусків цінних паперів[/b]
 
З метою спонукання емітентів акцій до своєчасного виконання норм Закону України «Про акціонерні товариства» ще у 2009 році ВДЦП впровадив [url=http://www.ausd.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=178]Програму розкриття та поширення інформації щодо дематеріалізації цінних паперів[/url], до якої приєднались 75 [url=http://www.ausd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=177]зберігачів[/url] та 15 [url=http://www.ausd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=339]юридичних фірм[/url].
Інформація про переведення випуску акцій у бездокументарну форму розміщена у спеціально розробленому [url=http://www.ausd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=239]розділі сайту ВДЦП[/url], в якому емітенти, зокрема, знайдуть:
- докладно описаний порядок дій емітента для переведення випуску акцій документарної форми у бездокументарну форму існування;
- список документів, які необхідно оформити емітенту для здійснення дематеріалізації;
- практичні поради та рекомендації ВДЦП.
 
[b]Меморандум про взаємодію з НДУ[/b]
Внаслідок підписання між ВДЦП та НДУ [url=http://www.ausd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=584:2011-12-08-16-47-57&catid=1:2010-06-08-09-41-01&Itemid=100066]Меморандуму про співпрацю[/url] у сфері призначення НДУ міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (кодів ISIN), емітенти мають можливість при депонуванні глобального сертифікату випуску цінних паперів подавати до ВДЦП одночасно два пакети документів по цьому випуску цінних паперів – для депонування глобального сертифікату та для призначення коду ISIN.
[b]Центр он-лайн обслуговування[/b]
На сайті ВДЦП працює [url=http://www.ausd.com.ua/forms2/helpdesk]Центр он-лайн обслуговування клієнтів[/url], де у найкоротші терміни можна отримати вичерпні відповіді від фахівців ВДЦП на будь-які запитання щодо роботи депозитарію, дізнатися про стан виконання розпорядження, отримати допомогу в оформленні документів, з’ясувати вартість надання тих чи інших послуг депозитарію, отримати інформацію щодо заборгованості клієнта, тощо.
Крім того, оперативно отримати відповіді на будь-які запитання можна у фахівців сall-центру за телефонами (044) 585 42 42 вн.1314, 1315, 1316, 1323.
[b]Cистема правового електронного документообігу[/b]
За допомогою Системи правового електронного документообігу (СПЕД) ВДЦП забезпечує обмін з клієнтами електронними документами, які потребують двостороннього підписання, з використанням електронного цифрового підпису.
В першу чергу СПЕД задовольняє нагальну потребу в своєчасному отриманні, узгодженні та двосторонньому підписанні актів-рахунків за депозитарні послуги, а також отримання від ВДЦП зведених облікових реєстрів власників цінних паперів.
 
[b]Система віддаленого доступу депонентів[/b]
 
ВДЦП надає емітентам унікальну можливість управління власними рахунками у цінних паперах, відкритими у депозитарії, з використанням мережі Internetза допомогою Системи віддаленого доступу депонентів (СВДД). Головною метою впровадження цієї системи є підвищення зручності та швидкості обслуговування клієнтів у депозитарії. СВДД значно полегшує клієнтам доступ до їх рахунків, надає можливість керувати цими рахунками у режимі реального часу, суттєво скорочує загальний час виконання операцій та, зрештою, економить кошти.
 
 
[b]Додаткова інформація[/b]
 
ВДЦП здійснює депозитарну та розрахункову діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:
[list]
[*][url=http://www.ausd.com.ua/content/images/licenses/dozv001.jpg]Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльність депозитарію цінних паперів[/url]
[*][url=http://www.ausd.com.ua/content/images/licenses/dozv002.jpg]Ліцензії на здійснення розрахунково-клірингової діяльності[/url].
[/list]
Забезпечення захисту інформації здійснюється шляхом використання засобів криптографічного захисту інформації на підставі [url=http://www.ausd.com.ua/content/images/licenses/dozv004.jpg]ліцензії Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України[/url], якою ВДЦП надано право використання і експлуатації засобів криптографічного захисту інформації та надання своїм клієнтам послуг у галузі криптографічного захисту інформації.

  Інформація про емітента
  Інформація депозитарія

Документи

Код ЄДРПОУ: 35917889 - ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Інформація відсутня.

Звітність

Код ЄДРПОУ: 35917889 - ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Інформація 5 та більше %

Дані станом на 3 кв 2020 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- юридична Національний банк України
00032106
УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна 1000.00 172696 83.5491
Рік Квартал
2020 3 2 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2 1
2010 4 3 2 1
2009 4 3 2 1
2008 4 3 2
  Річна інформація (XML)
  Квартальна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)
  Повідомлення емітентів
  Річна інформація
  Hерегулярна інформація
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" - Код ЄДРПОУ: 35917889

04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7г

+38044 585 42 42 +38044 481 00 99

35917889.smida.gov.ua